Edebiyat Tarihi Yazıları


  • Dizi: Kültür Tarihi
  • İlk Basım Tarihi: 01.01.2024
  • Sayfa Sayısı: 704
  • ISBN: 978-625-6767-05-8
  • Etiket Fiyatı: 350,00

Hiçbir şair ve sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenen hiçbir sanatçı yalnız başına değerlendirilemez. Onun önemi ve itibarı kendinden önce gelmiş şair ve sanatçılarla olan irtibatının tespit edilmesiyle anlaşılır. Onu tek başına değerlendiremezsiniz. Onu farklılıkları ve benzerliklerini tespit için ölüler arasına yerleştirmeniz gerekir.

T. S. Eliot

Bu eser, kitap ve kültür tarihi, arşivcilik ve kütüphanecilik alanlarında öncü ve ufuk açıcı çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın muhtelif zamanlarda yazdığı edebiyat üzerine makalelerinin gözden geçirilmiş hȃllerini bir araya getiriyor. Birinci elden sayısız arşiv kayıtlarının yanı sıra, ihmal edilen, bilinmeyen veya kaybolduğu düşünülen eserlerin incelenerek değerlendirildiği bu kitapta, Osmanlı dönemi Türk edebiyatının çok çeşitli yönleri okuyucuya sunulmaktadır. Özellikle ele alınan arşiv kayıtları, bizlere şairler ve bağlı oldukları edebî-kültürel ortam hakkında yepyeni fikirler öne sürme ve değerlendirmeler yapma imkânı vermektedir.

Erünsal’ın bu kitabı, Osmanlı edebî kültürü üzerine yeni bilgiler, yaklaşımlar ve açılımlar sunan toplam 26 makaleyi içermektedir. Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler’e odaklanan bu makaleler, Osmanlı Edebiyatı’yla ilgili temel kaynaklarda bulunan bilgileri “düzeltme”, “genişletme” ve “yeniden değerlendirip yorumlama” yoluyla konunun uzmanlarına ve meraklılarına yeni bir bakış açısıyla sunmakta, yeni ufuklar açmakta aynı zamanda Osmanlı kültür hayatını meydana getiren farklı alanlar arasındaki ilişkileri ve geçişleri titizlikle gözler önüne sermektedir. Derleme bu açıdan hem belli konuları derinlemesine tahlil etmekte hem de Osmanlı kültür ve toplum hayatını bütüncül bir bakışla ele almaktadır.

Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay