Mekkeye Giden Bin Yol


  • İlk Basım Tarihi: 01.03.2024
  • Sayfa Sayısı: 752
  • ISBN: 978-625-6767-16-4
  • Etiket Fiyatı: 385,00
Mekke, Müslümanların farz ibadetlerini yerine getirebilmek için bir ömür boyu ulaşmayı hedefledikleri kutsal bir mekândan ibaret değildir. Aynı zamanda tüm Müslümanların kalplerine taht kurmuş kadim bir muhabbet membaıdır. Fas’tan, İngiltere’den, İran’dan, İtalya’dan, ABD’den, kısacası yeryüzünün her yerinden Mekke’ye uzanan ve asırlardır aynı canlılığı, aynı heyecanı koruyan sayısız seyahat bunun bir ispatıdır. Öyle ki Müslümanların hac seyahatleri gayrimüslimlerin de dikkatini çekmiş, bir yolunu bulup Mekke’ye girebilenler tıpkı Müslümanlar gibi, bu eşsiz tecrübeyi yaşarken gözlemlerini kaydetmeden edememişlerdir. Şehirlerin ve tabiatın güzelliklerini, karşılaştıkları insanları, seyahatlerinde kaydettikleri anekdotları daha fazla insana ulaştırmayı ise adeta görev kabul etmişlerdir.
İbn Battuta’dan İbn Cübeyr’e, Bolognalı Ludovico di Varthema’dan İngiltereli Joseph Pitts’e, Sir Richard Burton’dan Malcolm X’e pek çok ismin hac seyahati hatıralarının derlendiği Mekke’ye Giden Bin Yol, Orta Çağ’dan günümüze kadar uzanan geniş bir zaman aralığında hac seyahatinin değişen dinamiklerini ve bu dinamiklere rağmen seyahatlerdeki lezzetin hep aynı kaldığını vurguluyor. Kimi zaman tehlikelerle dolu yollardan, dağlardan, haydutların pusuda beklediği topraklardan geçen; kimi zaman kervanlardaki deve sürücülerinin mırıldandığı ezgiler eşliğinde çölde ay ışığının aydınlattığı sakin geceler ve kavurucu gündüzler boyu yol alan; ardından aylar sonra Mekke’ye ulaşan hacıların tecrübeleri bu sayfalar arasında yer alıyor. Asırlar evvel bu yolculuğa çıkan hacılar ile Jet Çağı’nda uçak biletini alıp Mekke’ye birkaç saat içinde varan hacıların hissettiği ortak duyguları bir araya getiren bu koleksiyon, tüm insanlığı hayran bırakan ihtişamlı seyahatlerin ne anlama geldiğini birinci elden anlatıyor.
Michael Wolfe’un derleyip bizzat kendi seyahat deneyimini de aktardığı; Selma Özülkü’nün akıcı bir dille ve titiz uğraşlarıyla Türkçeye tercüme ettiği Mekke’ye Giden Bin Yol, muhteşem bir seyahat edebiyatı. Eser hac ibadetinin ilkelerine ve uygulamalarına dair bilgiler veren, ayrıca seyyahların dönemin siyasi olaylarına ve aktörlerine dair gözlemlerini de paylaştığı 5 farklı çağın ustaca sentezlendiği prestijli bir tarih çalışması.
Tarih Başlık Yazar Mecra Kaynak Detay